Ulv, ulv, en tragedie!

Dette er ikke greit! Helt enkelt en tragedie!

Denne vårens rovdyrangrep på beitedyr er et overgrep mot tamrein, sauer, bønder og reineiere uten sidestykke og det er dessverre bestilt av Helgesen!

Skjermbilde 2017-06-05 kl. 16.39.56

Det er mer ulv i Skandinavia enn på en mannsalder og det samme gjelder kongørn og havørn! I vinter ble den planlagte ulvejakta avlyst og Helgesen har fått det akkurat slik han har ønsket det. Beiteseongen har såvidt begynt og det har allerede vært en rekke alvorlige massakrer av sau både i Norge og Sverige. Alle som kan litt om jakt vet at det er svært vanskelig å jakte ulv på barmark og ulvene kan bare fortsette herjingene sine til fortvilelse for bønder og reineiere! Vi har også sett i vår hvordan kongeørn og havørn dreper reinkalver for fote og flere reineiere har mistet over 50% av kalvene sine. Vi får samtidig høre at ørnebestanden ikke vokser, at ørn og ulv kun tar svake og skadde dyr osv. Det er den samme regla fra vernere, forskere osv gang på gang, men nå er det nok!

Det er rent vrøvel og vås! Ulv og ørn og alle rovdyr dreper det de får tak i der og da og de dreper ofte mye mer enn de trenger og de dreper fordi det er det de kan og det er deres instinkt! De sorterer ikke de dreper det de får tak i! Det er rovdyrs natur!

Dette har vi nok av beviser på bare fra de siste ukenes herjinger av ulv og ørn i Norske og Svenske bønders og samers dyreflokker.

reinkalver 9

Vi mennesker spiser kjøtt, det er uten diskusjon! Og vi skal ha landbruk i Norden, det er også uten diskusjon!

Sauekjøtt og kjøtt fra tamrein er blant det beste kjøttet som er å oppdrive! Det er mer eller mindre økologisk, det er bærekraftig, det er sunt, inneholder mye omega 3 fettsyrer, ja faktisk mer enn laks og disse dyrene utnytter naturens eget beite.

Norge trenger bonden og vi må for svingende behandle bønder, reineiere og dyra deres med den respekten de fortjener!

Skjermbilde 2017-06-05 kl. 16.39.03

Jeg er dritt lei av å høre våset om at ørn og ulv er truet og at de må vernes og fredes for enhver pris. Alle som ferdes ute i skog og fjell har vel sett økningen av både kongeørn og havørn de siste 20 årene. Det er også dokumentert og bevist at den Skandinaviske ulvestammen vokser, er livskraftig og at den gjør enorm skade på både tamdyr og villdyr.

Jeg mener det er på høy tid å starte omfattende jakt på både ulv og ørn! Det har gått altfor langt allerede og for å prøve å begrense ytterligere tragedier må det jaktes og det må jaktes hardt!

Her jeg oppholder meg i Canada er det fri jakt på ulv hele året i tillegg så utbetales skuddpremier for ulv. Allikevel øker ulvestammen. Her kan de bruke snarer, fotsakser, åter, snøskutere, biler osv under jakt på ulv, men ulvestammen vokser allikevel.

Ulven er svært tilpasningsdyktig, den forplanter seg raskt, får mange valper, er en dyktig jeger og ekstremt vanskelig å jakte på.

I Norge har vi kanskje en mulighet til å begrense ytterligere økning og til og med redusere bestanden, men da må omfattende jakt iverksettes kommende vinter og hver vinter i mange mange år!

Jeg håper forøvrig Helgesen vil stilles personlig til ansvar for hvert og enkelt sauedrap som skjer i vår og i sommer og for hver og enkelt reinkalv som blir drept av ørn og andre rovdyr. I tillegg bør han stilles til ansvar for hver og enkelt av de berørte bønder og reineieres tragedier!

#jatillevendebygder #jatilbønder #jatilsamer #norgetrengerbonden #jatiljaktpåulv #jatiljaktpåørn #neitilvidarhelgesen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: