Viktig å fore rådyrene nå!

Viktig å fore rådyrene nå!
Etter mange år med lite snø og gunstige forhold for rådyrene har det nå blitt en skikkelig snøvinter igjen. Til glede for mange, men dessverre til lite glede for rådyrene. Tusenvis av rådyr kommer til å sulte ihjel denne vinteren så jeg mener at det er svært viktig å hjelpefore rådyrene nå. Mange kommuner har nå åpnet opp for nødforing av rådyr og jeg håper flere kommer etter snarest. Det er ennå ikke påvist et eneste tilfelle av cwd på rådyr i Norge så det å ikke fore for å hindre spredning av cwd er rett og slett tull etter mitt syn. På vinteren beveger rådyrene seg svært lite, blir de foret så holder de seg rundt foringen og der de ikke blir foret så samler de seg gjerne i sørvendte hellinger eller i gammel granskog med blåbærlyng og holder seg der. Foring er også meget gunstig med tanke på å overvåke rådyrene, da har man raskt mulighet for å se om dyr er syke eller skadet.
Jeg forer med siloballer, da bruker jeg førsteslått som er ganske tørr. Silo av beste kvalitet, så går det i poteter, gulrot og knust bygg. Man kan fint bruke det meste av grønnsaker og også kornavrens. Hittil har jeg kjørt ut 13 siloballer, mange tonn poteter og gulrot og ca 1 tonn med knust bygg.
Hvor er Noah, WWF og andre vernere når dyrene virkelig trenger all hjelp de kan få?
Alle jeg kjenner som forer hjortevilt er jegere, det er folk som bryr seg om dyrene. Foring av rådyr på slike vintere er for å hjelpe rådyr i nød, for å kunne følge med på dyra og etter mitt syn vil vinterforing av rådyr heller være et tiltak for å hindre spredning av cwd enn motsatt. Skulle det mot formodning bli oppdaget rådyr i Norge med cwd på en foringsplass så kan man enkelt ta ut de dyrene som holder seg der og på den måten hindre videre smitte. Foringsplasser er jo en genial måte å overvåke dyrene og å holde de på et avgrenset område for å begrense spredning av smitte. Alle som kan litt om rådyr vet hvor lite de flytter seg rundt i store snømengder. De har rett og slett ikke muligheten til å vandre rundt i 60 til 70 cm snø eller mer.
Som sagt så kommer tusenvis av rådyr til å sulte langsomt ihjel denne vinteren, men med foring kan vi i alle fall redde mange av de og hindre lidelser i stor skala. Så all honnør til de mange jegere som tar dette på alvor!

IMG_5815

IMG_5783

Screen Shot 2018-01-28 at 10.44.51

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: